iljo voivoda

Финансов отчет

Годишен отчет на бюджета за 2018 г. 1Годишен отчет на бюджета за 2018 г. 2Годишен отчет на бюджета за 2018 г. 3Годишен отчет на бюджета за 2018 г. 4Годишен отчет на извънбюджетни сметки за 2018 г. 1Годишен отчет на извънбюджетни сметки за 2018 г. 2