iljo voivoda

Брюксел

След участие в учителски семинар на тема „ Да предадем идеите на Европа в училищата: ползите от членството в ЕС за европейците ” ,  г-жа Галина Александрова  реализира урок на тема „ Ти и Европа ” с ученици от 4а и 4б клас на VІІ Основно училище „Ильо войвода ”. С него училището участва  в конкурса организиран от Представителството на Европейската комисия в България за проекти реализирани с помощта на материалите предоставени на семинара. Урокът бе класиран на 1 място в група І –ІV клас от 145 допуснати до финала.

Проектът беше награден с тридневно посещение в Европейската комисия в Брюксел. Госпожа Александрова пътува с група от 24 учители от цяла България участвали в различни проекти организирани от Представителството на Европейската комисия в България.

В програмата на посещението бяха включени дискусии за мястото на България и българския учител в ЕС .Обсъдиха се новостите по програма „ Еразъм +”.Групата  посети и Европейския парламент.

Учениците участвали в проекта бяха наградени с посещение в „ Дома на Европа ”( Представителството на Европейската комисия в България ) в гр. София . Те участваха в много викторини и игри свързани с историята за създаването на Европейския съюз.