iljo voivoda

Клуб "Журналист"

Училищният клуб „Журналист" е създаден през 2011 година по идея на седмокласници, които подготвят първия брой на своя вестник „My school" по повод откриването на новата учебна година. Оттогава до днес не спира стремежът всеки следващ брой да е по-информативен, по-интересен, по-различен. Как се случва това?
В началото на всяка учебна година се сформира екип от ученици на различни възрасти, които изучават основните изисквания в репортерската дейност и спецификата на журналистиката като средство за отразяване на обществения живот във всичките му аспекти, усвояват основни практически умения за журналистическа дейност. В клуба се включват ученици, които ценят писменото слово и искат да постигнат добра култура, като се запознават с основните правила в журналистиката, развиват комуникативните си умения и разширяват общите си познания за света . Разнообразните клубни дейности не само развиват творческите заложби на децата, но им помагат да израснат и като талантливи, можещи и уверени в своите възможности млади хора.
Програмата на клуб „Журналист" е изградена и се реализира така, че въвежда учениците в една нова за тях сфера, провокира ги да наблюдават света около себе си, да правят селекция на значими теми и събития, за да ги превърнат в медийни факти. Младите журналисти сами предлагат и избират „Тема на броя", екипно създават организацията за провеждане на интервюта, обсъждат проблеми и предлагат идеи, подготвят фотоматериали, провеждат анкети, разпространяват своя вестник... И всичко това – с огромно желание и нестихващ интерес, провокирани от динамиката на училищния живот и на света около нас.
Вече три години училищният вестник „My school" представя изявите и проблемите на учениците. Обсъжда теми от културния и социалния живот. Публикува ученическо художествено творчество.