iljo voivoda

Непедагогически специалисти

Мая Йосифова - Главен счетоводител

Мария Миленкова - Завеждащ АТС

Екатерина Велкова - организатор обучение

Радостина Велинова - организатор обучение

Красимир Стаменов - Поддръжка на базата

Йорданка Симонова - хигиенист

Анелия Георгиева - хигиенист

Лазаринка Барутчийска - хигиенист