iljo voivoda

Педагогически специалисти

Учители в прогимназиален етап

Аделина Исакиева, старши учител по Български език и литература

Вероника Борова, учител по Английски език

Анна Павлова, старши учител по Математика , Физика и астрономия и Информационни технологии

Росица Николова, старши учител по История и цивилизация и География и икономика

Василка Кръстева, старши учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда

Нели Христова, старши учител по Музика и Информационни технологии

Елизабет Адамска, старши учител по Физическо възпитание и спорт

 

Учители в начален етап

Анка Манова, старши учител 

Зоя Златкова, старши учител 

Галина Цолова, старши учител 

Ина Илиева, старши учител 

Боян Петров, старши учител 

Галина Александрова, старши учител 

Йорданка Игнатова, старши учител 

Августина Ананиева, старши учител

 

Учители в ГЦОУД

Весела Илиева, старши учител

Любомир Борисов, старши учител

Ирена Китанова, старши учител

Емка Спасова, старши учител

Ирена Петрова, старши учител

Галина Иванова, старши учител

Сашка Боянова, учител